มีการถ่ายทอดสดโต๊ะเกมมากกวา 20 ช่อง
มีหลากหลายทางเลือกในการเล่นให้คุณชนะมากขึ้น